Cennik

Koszt sporządzenia wyceny zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie na podstawie:


- charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,

- nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

- terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,

- kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Aby uzyskać informacje o cenie usługi zapraszamy do kontaktu.