Oferta

Wykonujemy wyceny nieruchomości:

Działki budowlane, rolne, leśne.

Mieszkalne, użytkowe.

Domy mieszkalne, budynki gospodarcze.

Nieruchomości przemysłowe, handlowe, biurowe, magazynowe, hotelowe, działki inwestycyjne, stacje benzynowe i inne.

Lasy, sady ogródki działkowe i inne.

Obiekty budowlane nie będące budynkami na przykład: lotnisko, droga, most, sieć uzbrojenia terenu.

Oferta dodatkowa

Określenie powierzchni użytkowej budynków.

Przygotowujemy dokumentację niezbędną do ustanowienia odrębności lokalu.

SPORZĄDZAmy WYCENY DLA CELÓW:

Wykonujemy wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Posiadamy dodatkowe kwalifikacje do wycen na potrzeby banków.

Podatek od spadków i darowizn.

Wyceniamy wszelkiego rodzaju nieruchomości, począwszy od gruntów, skończywszy na nieruchomościach komercyjnych.

Wycena dla celów ustalenia wysokości ubezpieczenia.

Określenie wartości nieruchomości gruntowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Określenie wartości nieruchomości gruntowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Określenie wartości nieruchomości gruntowych dla jednostek samorządu terytorialnego.