Polityka prywatności

Firma Housevaluer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Housevaluer i użytkownika serwisów należących do Housevaluer obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://housevaluer.pl/politykaprywatnosci.html

Housevaluer nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Żadna z wprowadzanych zmian nie wpłynie na tą zasadę.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Housevaluer.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Housevaluer możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Housevaluer zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Housevaluer rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Housevaluer.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Housevaluer.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Housevaluer i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Housevalouer nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Housevaluer.

W przypadku pytań proszę pisać na adres mailowy:

housevaluer@gmail.com

pmkonieczny85@gmail.com